Prezentare

 • Parcul Industrial nr.1 "IFET"

  Târgu Secuiesc

  STRADA GARII, 49/A

  Parcul Industrial nr. 1 ”IFET” din municipiul Târgu Secuiesc este amenajat în prezent pe o suprafață de 7.28 ha, având 4 hale industriale și teren liber, cu utilitățile asigurate, fiind situat în municipiul Târgu Secuiesc pe strada Gării nr.49/A, județul Covasna. Terenul este integral priprietate municipiului Târgu Secuiesc.

   

  Accesul la amplasament este posibil dinspre DN11 pe strada Soarelui aproximativ 150m, iar de la drumul județean 121 tot pe str. Soarelui cu o lungime de 200.

   

  În conformitate cu Planul Urbanistic zona aprobat și cu reglementările urbanistice aprobate pentru aplasament, suprafețele disponibile în Parcul Industrial ”IFET” au două destinații: teren fără clădiri și teren cu ale industriale.

   

  Primăria oferă posibilitatea de amplasare a afacerilor şi investiţiilor care doresc să îşi contruiască propriile hale de producţie în concordanţă cu obiectivele şi necesităţile lor.

   

  Preţul folosinţei unităţii (Chiria).

  a) pentru terenul închiriat fără clădire: 0,95 Euro/mp/an
  b) Hală existentă:, 20,00 RON/mp/an.

   

  Alți parametri:

  – energie electrică: stații compacte de transformare PTC20/0.4kV şi 2x1000kVA, fiecare hală alimentată cu cablu subteran de 0.4 kV de tip 2xACYAbY;

  – alimentare cu apă: din sistemul urban, cu țevi PEID Dn=110 mm;

  – sistemul de canalizare, conectat cu sistemul urban cu conducte PVC KG Dn=200 mm

  – sistemul de drenaj al apelor pluviale cu conducte PVC KG DN=110, 315 mm

  – gaz de presiune joasă cu conducte PE 80 SDR11 Dn=63 mm, randament=300m3/ora (75 m3/h pentru fiecare hală)

 • Parcul industrial nr.2 "EPURARE"

  Târgu Secuiesc

  STRADA GARII, 103

  Parcul Industrial nr. 2 ”EPURARE” din municipiul Târgu Secuiesc se desfășoară în prezent pe o suprafață de 6.49 ha, din care 5.76 ha spațiu verde realizat, și este situal în municipiul Târgu Secuiesc pe strada Gării 103, județul Covasna. Terenul este integral proprietatea municipiului Târgu Secuiesc.

   

  Excluzând panta și infrastructura de drumui și de utilități, suprafața totală de superficie este 4.85 ha.

  Suprafaţa Parcului Industial nr. 2 EPURARE dispune de două hale de producţie, din care una reabilitată şi una nou-construit, toate conectate la utilităţi şi la drumuri de acces interioare. Prin oferirea a două suprafete de S=320 mp (hală existentă), respectiv S=835 mp, investitorii potenţiali pot alege construcţia cea mai potrivită pentru activitatea desfăşurată.

   

  Preţul folosinţei unităţii (Chiria).

  a) pentru terenul închiriat fără clădire: 0,45 Euro/mp/an
  b) Hală existentă: 1 euro/mp/lună

   

  Alți parametri:

  – energie electrică: stații compacte de transformare 630 kVA

  – alimentare cu apă: din sistemul urban, cu țevi Dn=160 mm;

  – pompă de căldură sol – apă

  – sistemul de canalizare, conectat cu sistemul urban

   

Parcul Industrial Targu Secuiesc

contact